"همسرجون"

راهِ آسانِ آشنایی با همدمِ دلخواهتون

 
هزينه سرويس

  هزينه نامنويسي (عضويت)

در ايران: 449 هزار تومان (معادل 140$ آمريکا)
هزينه سرويس در ايران به تومان پرداخت مي شود. شماره حساب بانکي در پاسخ به فرم درخواستي برايتان ايميل مي شود.
خارج از ايران: 279$
هزينه سرويس در خارج از ايران معمولا با استفاده از کارت هاي اعتباري پرداخت مي شود
هزينه نامنويسي براي 6 ماه عضويت، وقت مصاحبه و مشاوره تلفني (2-1.5 ساعت) براي شناخت با شما، تهيه بيوگرافي، فرستادن بيوگرافي کانديداهاي مناسب، و غيره است. براي آگاهي بيشتر لطفا مطالب زير را بخوانيد. يادتان باشد که يک مشاوره از هر نوعي در غرب (حقوقي، پزشکي، مالي، و غيره) چند صد دلار هزينه دارد. همچنين خوب است بدانيد که سرويس هاي مشابه در خارج از ايران که زنان و مردان ايراني هم ندارند، هزاران دلار شما را چارج مي کنند.

  هزينه آشنايي

در ايران: 475 هزار تومان (معادل 149$ آمريکا)
يادتان باشد که بيشتر خواستگاري هاي سنتي وقت تلف گير و هزينه بر هستند، زيرا آگاهي هاي شما در باره طرف مقابل پيش از خواستگاري کافي نيست. اما در موسسه همسرجون از همان آغاز مي دانيد با چه کسي طرف هستيد زيرا زندگينامه شخص را خوانده و عکس هايش را هم ديده ايدو با پارامترهاي ايشان آشنايي داريد.
خارج از ايران: 275$
هزينه آشنايي براي هر آشنايي با کانديدايي که مورد پسندتان باشد و هر دو مايل به آشنايي باشيد، پرداخت مي شود. چنانچه مايل به آشنايي با فرد معرفي شده نباشيد، هزينه اي ندارد اما بايد دليل موجهي براي رد کردن گزينه معرفي شده داشته باشيد زيرا فردي که بشما معرفي مي شود، معمولا در چهارچوب خواسته هايتان است.
آگاهي بيشتر در باره هزينه
 هزينه عضويت (نامنويسي): اين هزينه براي گفتگو و مشاوره تلفني من با شما، آماده کردن زندگينامه (بيوگرافي)، کارهاي دفتري، و هموندي براي 6 ماه  در موسسه "همسرجون" مي باشد. از جاييکه  شناخت و آشنايي با شما وخواسته هايتان، و چهارچوبي که براي همسان خود مي گذاريد، زيربناي جستجو و معرفي موردهاي مناسب مي باشد، مصاحبه من با شما نقش بزرگي در گزينش همسان مناسب را دارد. همچنين بهنگام مصاحبه راهنمايي هاي سودمندي را هم (اگر نياز باشد) به آگاهي تان مي رسانم، زيرا هدف کمک بشماست. هزينه نامنويسي بايد پيش از گفتگوي تلفني و مصاحبه پرداخت شود، و پس از نامنويسي پس داده نمي شود. 

 هزينه آشنايي: پس از اينکه نامنويسي و مصاحبه با شما انجام و بيوگرافي تان آماده شد، به مرحله آشنايي با موردهاي مناسب مي رسيم، و اين هزينه براي آشنايي با هر گزينه مناسب و دلخواه پرداخت مي شود، زيرا براي جستجو و معرفي هر مورد وقت زيادي گذاشته مي شود. يادتان باشد که اين سرويس اينترنتي و اتوماتيک نيست و فرد دلخواه شما سنجيده و با دقت ويژه به خواسته هاي شما برگزيده مي شود. هزينه آشنايي زماني پرداخت مي شود که شما زندگينامه و عکس هاي طرف مقابل را ديده ايد، و هر دو طرف مايل به آشنايي با يکديگر مي باشيد. زندگي نامه گزينه هاي مناسب با ايميل برايتان فرستاده مي شود. شما مي توانيد کانديداي معرفي شده را رد کنيد اما بايد دليل موجهي را براي رد کردن داشته باشيد، زيرا گزينش هر مورد وقت زيادي مي گيرد، و آن کانديدا در چهارچوب خواسته هاي شما برگزيده شده است. از اين گذشته، برآورد کردن انسان ها بر اساس يک زندگي نامه کوتاه و چند عکس نمي تواند درست و سنجيده باشد، زيرا انسانها پيچيده تر از چند عکس و زندگينامه اي کوتاه هستند، و چه بسا که کانديداي برازنده اي را ناسنجيده رد بکنيد. اگر گرينه هايي را که بشما معرفي مي شوند، بدون دليل موجه رد کنيد، موسسه مسرجون حق خود مي داند براي ادامه سرويس، از شما درخواست هزينه افزوده بکند.

لازم است بدانيد که سرويس همسرجون تفاوت زيادي با سرويس هاي ديگر دارد، زيرا من شيوه خاصي را در  گزينش کانديداهاي مناسب براي شما بکار مي برم که در نوع خودش بي نظير است، چرا که روابط انساني و انسان ها کالا نيستند که بتوان از کامپيوتر و سيستم هاي اتوماتيک در "همسان گزيني" استفاده کرد، و لازم است شيوه و روشي بکار برد، که انرژي رواني افراد، احساس و انديشه، و جهان بيني آنها را هم در پروسه "جفت و جورکردن" در نظر بگيرد.

خوب است نگاهي واقع گرايانه به خودمان داشته باشيم، و بر اساس آنچه که خودمان هستيم ديگري را بسنجيم. متاسفانه بسياري از مردان عقل شان به چشمشان است، و مهمترين فاکتورها براي آنها زيبايي بروني (ظاهري) زن است. شگفتا که بيشتر پژوهش هاي علمي نشان مي دهد که زيبايي بروني در داشتن يک زندگي زناشويي پايدار و پربار و لذت بخش نقش کوچکي دارد.
خوشبختانه موسسه همسرجون مي تواند شما را با کانديداهاي ويژه و استثنائي هم آشنا کند ماداميکه مايل به پرداخت هزينه براي سرويس ويژه باشيد. براي نمونه آقايي که خواهان آشنايي با خانمي قد بلند و بالاي 170 سانت است، بايد آماده باشد، هزينه بيشتري براي آشنايي با چنين کانديدايي بپردازد، زيرا ميانگين قد زنان ايراني 160 سانت است، و به اين دليل بايد وقت  بيشتري براي پيداکردن چنين کانديدايي گذاشته شود.
بسياري از درخواست کنندگان با يک آشنايي به نتيجه مي رسند، چنانچه آشنايي اول بهر دليلي موفقيت آميز نباشد، مي توانيد با با کانديداي ديگري آشنا شويد، ماداميکه هزينه آشنايي را بپردازيد. متاسفانه آشنايي و ديدار با چند گزينه همزمان توصيه نمي شود زيرا دودلي  و سردرگُمي پديد مي آورد. پس بهتر است با يک نفر در يک زمان آشنا شويد، و ديدگاه و احساس خودتان را در باره او بسنجيد، و اگر اين آشنايي باب دلتان نبود، درخواست آشنايي با کانديداي ديگري را داشته باشيد.
 يادتان باشد که اين سرويس اينترنتي نيست و يک همکاري نسبتا نزديک بين من و شماست، و شما هميشه به يک شخص دسترسي داريد ماداميکه وقت را ارزشمند بدانيد. خوب است بدانيد که سرويس هاي مشابه در آمريکا، کانادا و کشورهاي اروپايي شما را هزاران دلار و شايد ده ها هزار براي ارائه چنين سرويسي چارج مي کنند و تازه آنها همسر ايراني ندارند 

از آنجاييکه مسائل اخلاقي و صداقت براي سرويس همسرجون در الويت است، موسسه همسرجون حاضر است با درآمد کمتري بسازد اما با افراد ناموجه کار نکند زيرا افراد دروغگو و بازيگر چه مرد و چه زن، فيلتر مي شوند. اساس اين سرويس همانگونه که بيان شد، ارزش هاي انساني و تشکيل کانون گرم خانوادگي است، و با استواري مي توانم بگويم که هيچ سرويسي در جامعه ايراني ماهيت و کيفيت سرويس همسرجون را ندارد، زيرا هموندان موسسه همسرجون در کلاس ويژه خودشان هستند، يعني همه آدم هاي خوب و با صداقت (خسته از دروغ و تظاهر ديگران)، هدفمند براي زندگي زناشويي، تحصيلکرده، توانمند، و پايبند به ارزش هاي اخلاقي و خانوادگي هستند.  حال انتخاب با شماست! 

خوب است بدانيد که ارزش آمدن يار و همسري دلخواه، و شايسته به زندگي شما، نه تنها لذت، شادي،عشق، تندرستي، و بهداشت جان و روان را با خود به ارمغان مي آورد، بلکه آمارهاي جهاني نشان مي دهند که هزينه هاي زندگي هم، زمانيکه دونفر از زير دو سقف بزير يک سقف ميروند، پيرامون 50% کاهش مي يابد، بويژه براي آنهايي که طلاق گرفته و دوباره مجرد شده اند. بر اين پايه، هزينه اي را که مي پردازيد، نمي تواند ارزش چنداني در برابر آنچه که مي توانيد بدست بياوريد داشته باشد. آرمان اين موسسه آشناکردن زنان و مردان براي زندگي زناشويي و پيوندي پايدار و ماندني است، و موسسه همسرجون با افرادي که خواهان صيغه، ازدواج موقت، همسر دوم (چند همسري)، واينگونه روابط هستند، کار نمي کند.

از خودتان بپرسيد: داشتن همدم و يا همسري شايسته، برازنده، با کلاس، و  "همتراز و مانند" خودتان، برايتان چه ارزشي دارد، بدون اينکه وقت شما با بازيگران و دروغگويان گرفته شود؟