"همسرجون"

راهِ آسانِ آشنایی با همدمِ دلخواهتون

 

توجه: خواهش می کنم اول شرایط نامنویسی و هزینه این سرویس را بخوانید و با آگاهی ثبت نام خود را انجام بدهید. درخواست کنندگان در ایران عزیز می توانند 10% تخفیف ویژه بگیرند چنانچه هزینه عضویت را بدون دیرکرد و پس از فرستادن فرم درخواستی بپردازند. همچنین پیوست کردن دو عکس شیک و جدید و آراسته یادتان نرود. 

ازدواج و مهاجرت: چنانچه این گزینه را در فرم درخواستی علامت بزنید، هزینه مشاوره برای "ازدواج و مهاجرت" بیشتر است. لطفا برگه "مهاجرت" و "هزینه" را پیش از پر کردن فرم درخواستی بخوانید، و آگاه و سنجیده سرویس مورد نظر را علامت بزنید، تا نه وقت ما و نه وقت خودتان تلف شود. با سپاس از توجه شما. 

Copyright © 2007 - 2015 – All Rights Reserved. Design & Developed by OneTeamSupport