"همسرجون"

راهِ آسانِ آشنایی با همدمِ دلخواهتون

 

توجه: خواهش می کنم با آگاهی به شرایط نامنویسی و هزینه این سرویس ثبت نام خود را انجام بدهید. همچنین مهم است که عکس تان جديد، واضح و روشن، و شيک و آراسته باشد. همچنین لطفا شماره حساب بانک ملی را که در صفحه پرداخت نشان داده می شود، یاداشت کنید زیرا لازم است که این شماره را در درگاه پرداختی بانک ملی وارد کنید.  

Copyright © 2007 - 2014 – All Rights Reserved. Design & Developed by OneTeamSupport