چشم انداز همسرجون

1- گسترش ازدواج های خوب و موفق بر اساس شناخت و عشق زیرا سلامت و خوشبختی هر  جامعه به داشتن خانواده های موفق است 

2- فرزند بیشتر – زندگی بهتر هدف ماست: توصیه می شود هر زن و شوهر جوان دست کم سه فرزند بیآورند تا پیشرفت جمعیت در ایران تامین شود. فرزندان بیشتر زندگی را پر محتواتر و زیباتر می کنند،  و امکان داشتن خاله و عمه و عمو و دایی را برای فرزندان نسل بعدی فراهم می سازند. تنهایی مشکل بزرگ انسان های بی کس و کار  است. 

3- گسترش ازدواج “ایرانی با ایرانی” در خارج از کشور برای بقای فرهنگ ایرانی و پیشگیری از پشیمانی های جبران ناپذیر زیرا افرادی که همسر خارجی اختیار می کنند، بسختی می توانند به ایران بر گردند، و افسوس زندگی کردن در ایران را برای همیشه بدوش می کشند.